Software & Research

Home BIM Nedir?

BIM Nedir?

Her organizasyonun bilgi sistemi farklıdır ve sistemler arasındaki uyumsuzluk proje üyeleri arasında hızlı ve doğru bilgi paylaşımına mani olmaktadır.

İnşaat endüstrisinde üretkenlik artışına olanak sağlayan ve yapıların planlama, inşa etme ve bakım süreçlerini dijital olarak destekleyen BIM, mühendisler, işverenler, mimarlar ve müteahhitler arasında bilgi paylaşımını sağlar. BIM yalnızca bir tesisin 3D modellenmesi manasına gelmez. Bunun yanısıra hesaplama veya verilerin depolama aracı da değildir, BIM bilgi yönetim sistemidir.

BIM, bir projedeki tüm bilgileri – inşaat öncesi, sırasında ve sonrasında oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir süreçtir. Bir mimari projenin plan ve tasarım aşamasından, yapım ve sonlandırılma kısmına kadar tüm adımlarda aktif olarak kullanılabilen BIM, ekiplerin birbirleri ile iletişim halinde olmalarını ve taraflar arasında bilgi akışını sağlar.

BIM uygulama sürecinin verimli bir şekilde işleyebilmesi için ortak parametrik bir format kullanır. Bu formatın adı Industry foundation classes kısaca ifc’dir.