Career

Home Staj İmkanı

Staj İmkanı

Üniversite

Blue-Separator-Line-Image

Şirketimizde üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şekilde staj olanağı tanınmaktadır.

Staj yapmayı talep eden öğrencilerin başvuruları, proje konusu ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede staj zorunluluğu aranmakta olup, staj süresinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için 20 iş günü altındaki staj başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Şirketimiz tarafından yıl boyunca staj imkanı sağlanmaktadır. Staj dönemi her sene İnsan Kaynaklarımız tarafından belirlenmekte olup, staja kabul edilen öğrencilerin bu tarihlere, staj başlangıcı öncesi verilecek eğitimler sebebiyle uyması beklenmektedir. Stajı kabul edilen kişilere telefonla bilgi verilir, yasal yazışmalar yürütülür.

Lise Stajları

Blue-Separator-Line-Image

3308 sayılı Mesleki Eğitim Yasası gereği Topluluk şirketlerimizde kontenjanları doğrultusunda Ticaret/ Meslek Lisesi öğrencilerine staj olanağı sağlanmaktadır. Staj yapmayı talep eden öğrencilerin başvuruları şirket ihtiyaçları, okul başarıları ve yapılan Genel Yetenek Sınavı ve mülakat doğrultusunda değerlendirilir. Stajı kabul edilen kişilere telefonla bilgi verilir, yasal yazışmalar yürütülür.