Business Services

Home EPS

EPS (Personel Yönetim Sistemi) Genel Bakış

EPS,(Küresel Personel Yönetim Sistemi)  İnsan Kaynakları süreçlerinin tek bir sistem üzerinden yönetilmesine olanak veren personel talep takibinden başlayıp performans değerlendirmeye kadar özlük işlemleri, hakediş tahakkuku, işçilik maliyet takibi, izin işlemleri ve doküman takibini sağlayan farklı lokasyonda faaliyet gösteren şirketler için farklı ülke mevzuatlarına da uyum sağlayabilecek esneklikte geliştirilmiş bir insan kaynakları yönetim sistemi yazılımıdır. Web temelli bir altyapıya sahip olan EPS; çalışanların bordrolarının görüntülenmesine, izin talepleri ve seyahat bilgileri gibi işlemlerin akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden online olarak yapılmasına olanak tanır ve esnek raporlama özellikleriyle süreç takibini kolaylaştırır

İnşaat projelerinde her bir proje başlı başına bir şirket gibi çalışır ve taahhüt edlin iş tamamlığında proje / şirket faal ömrünü tamamlar. EPS inşaat sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, kurumsal hafıza oluşmasını sağlar. Merkez ve farklı lokasyonlardaki pratikte yaşanan problemlerin çözümlerine yurtiçi/yurtdışı çalışanların hepsinin tek bir sistemden yönetimine odaklanır.

Küresel Personel Yönetim Sistemi

İş yapılan ve iş veren ülkenin kanunları ile uyumlu ve çalışanların bağlı oldukları ülkelerin mevzuatları doğrultusunda girişler yapılmasını sağlayan EPS büyük ölçekli projelerde ve dünya üzerinde aynı anda birden farklı lokasyonda İnsan Kaynakları süreçlerinin tek bir sistem üzerinden kusursuzca yönetilmesini mümkün kılar.

Genel Özellikler

Personel İşlemleri

EPS, çalışanların tüm verilerinin detaylı olarak kayıt altına alınmasını ve takibini sağlar.

Puantaj Takibi

EPS, personel puantajlarının günlük olarak kayıt altına alınmasını ve ücret hakedişlerinin kolaylıkla tespit edilmesini sağlar.

Tahakkuk İşlemleri

EPS ile işçilik maliyet dağıtımı raporlanabilie ve SGK sistemine otomatik veri hazırlanabilir..

İzin Yönetimi

EPS, çalışanlara ilgili yöneticisinin onayından geçecek şekilde izin talepleri oluşturma olanağı verir.

Eğitim Takibi ve Performans Değerlendirme

EPS, şirket içi veya şirket dışı eğitim plan takvimlerini oluşturmasına ve personel eğitim bilgilerinin raporlanmasına olanak sağlar.

Doküman Takibi

EPS, çalışanlara ait tüm dokümanların saklanmasını ve istenildiği anda, kullanıcı yetkileri dahilinde dokümanlara erişilebilmesini sağlar.

Raporlamalar

EPS ile personel bazlı, proje bazlı veya farklı kriterlere göre mevcut personel dokümanları listesini veya personel eksik dokümanlar listesine toplu olarak raporlamak mümkündür.