Software & Research

Home EGVN Özellikler

EGVN Özellikler

Şirketler kendi sürdürülebilikleri için tedarikçi firmalarla ilişkilerini sistematik ve kontrollü bir şekilde yönetmelidir. Özellikle aynı anda birçok projenin yürütüldüğü şirketlerde, planlanma aşamasından ürün veya hizmet teslimine kadar geçen tüm süreçlerde iletişim sağlanan firmalarla olan ilişkilerin doğru bir şekilde tanımlanması, yönetilmesi, bu firmaların objektif bir şekilde denetlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. EGVN barındırdığı tedarikçi bilgi havuzu ve esnek tedarikçi değerlendirme sistemi ile tüm bu işlemlerin izlenebilirliğinin sağlanması, kayda alınması, raporlanması ve bu sürecin kalite gereksinimlerini karşılaması konusunda en büyük yardımcınızdır.

Proje ve şantiyeleriniz, atölye ve depolarınız, şubeleriniz ve ofisleriniz dünyanın farklı lokasyonlarına yayılmış olabilir. Dünyanın neresinde olursanız olun, internet erişimine sahipseniz, EGVN’e yetkileriniz dahilinde erişebilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve raporlarınızı alabilirsiniz

Detaylı Tedarikçi Verisi

EGVN, ürün veya hizmet sağlayıcıların tüm verilerini detaylı olarak kayıt altına alır ve takibini sağlar. Daha önce çalışılmış veya henüz hiç ilişki kurulmamış tedarikçileri tanımlama imkanı sağlar. EGVN ile tedarikçileri kategorilere göre sınıflandırmak ve tüm tedarikçilerin toplu olarak bilgilerine erişme ve bu bilgilere göre detaylı filtrelemek mümkündür. Tedarikçiler arasından belirli bir tedarikçiyi aramak ve tanımlanmış tüm veriyi ilgili kayıt üzerinde görüntüleme olanağı sunar.

Tedarikçi Bilgilerinin Güncellenmesi

EGVN, ürün veya hizmet sağlayıcısına ait tedarikçi kartı üzerindeki bilgilerin kullanıcılar veya tedarikçinin kendisi tarafından yetkileri dahilinde güncellenebilmesine ve böylece tedarikçi bilgilerinin güncel tutulmasına olanak verir. Tedarikçinin yetkisi dahilinde kendi bilgilerinde güncelleme yapabilmesini ve bu güncellemelerinin onay mekanizması içerisinde sisteme kaydedilmesini sağlar. Tedarikçi verisinde yapılan değişiklikleri yetkili EGVN kullanıcısına onay ve bilgi amaçlı bildirimler ile iletir. Tedarikçiler kendilerini sisteme tanımlayabilir ve yapılan tüm değişiklik kayıtları loglanarak izlenebilir.

Tedarikçilere Ait Dokümanları Takip Etme

EGVN, ürün veya hizmet sağlayıcısına ait tüm dokümanların tedarikçi kartı üzerinde farklı kategoriler altında kaydedilmesini ve izlenmesini sağlar. EGVN ile tanıtım broşürleri, ön yeterlilik belgeleri, kalite güvence belgeleri, sertifikalar, yazışmalar, finansal değerlendirme sonuçları, muayene ve denetleme belgeleri gibi çok sayıda döküman tek bir noktadan takip edilebilir.

Tedarikçi Değerlendirme

EGVN, tedarikçinin süreç devam ederken ya da süreç bittikten sonra puanlanarak sistem üzerinden değerlendirilmesini ve değerlendirmelerin raporlanmasını sağlar. Farklı kriterler ile değerlendirme şablonu oluşturmak ve oluşturulan değerlendirme şablonlarını ihtiyaç doğrultusunda revize etmek mümkündür. Farklı rollere sahip birden fazla kullanıcı değerlendirmeler yapabilir ve tedarikçiler için performans puanları oluşturabilir.EGVN ile oluşturulan performans puanlarına göre daha önceden belirlenmiş skala baz alınarak ana ekranda tedarikçi renklendirerek kategorize edilebilir. EGVN  oluşturulan değerlendirme linkini mail yoluyla ilgili kişiler ile paylaşma olanağı sunar.

Raporlama

EGVN, Kayıt altına aldığı tüm bilgiler için detaylı raporlar sunar. Tedarikçi bilgi havuzunun tek bir sistemde izlenebilmesini ve istendiğinde anlık olarak bu bilgilere erişilebilmesini sağlar. Oluşturulmuş raporlar üzerinden farklı kriterlere göre tedarikçi bilgileri filtreleme olanağı vardır. Excel’e veri aktarma özelliğiyle ekrandaki listeyi excel dosyası olarak dışarıya almak mümkündür. Zamanlanmış rapor gönderme aracı ile periyodik olarak ilgili kullanıcılara raporlar gönderilebilir ve kullanıcı yetkileri dahilinde raporları görüntülenebilir.