Business Services

Home EGPS

EGPS (Satınalma Yönetim Sistemi) Genel Bakış

EGPS, (Küresel Satınalma Yönetim Sistemi) büyük ölçekli projelerin ve dünya üzerinde aynı anda birden farklı lokasyonda faaliyet gösteren şirketlerin maliyetlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan malzeme ve ekipman satın almalarındaki tüm aşamaları hareketleriyle kayıt ve kontrol altına almayı sağlayan global satın alma ve depo yönetimi yazılımıdır

EGPS satın alma planlaması ile başlayıp teklif alma, ihaleye çıkma, teklif değerlendirme, sipariş emri verme, sevkiyat, ambara malzemenin kabulü, stoklama ile devam eden ve malzeme çıkışı ile sonuçlanan uçtan uca tüm satın alma sürecinin takip edilmesi üzerine geliştirilmiştir kapsamlı bir yazılımdır.

Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi

Web tabanlı bir uygulama olan EGPS, yüzlerce kullanıcının dünyanın neresinde olurlarsa olsun satınalma verisine güvenli bir şekilde ve sistem yöneticisi tarafından verilen yetkilerine uygun olarak erişmesini sağlar. Büyük ölçekli projelerde malzeme tedarik zinciri birçok ülkeye ve farklı yerlere yayılmış etkinlikleri içerir; malzemenin talep edeni, bütçe sorumlusu, satınalmacısı ve kullanıcısı farklı ülkelerdeki değişik ofislerde olabilir. Satınalma işleminin aksamadan yürümesi için tüm bu katılımcıların satınalma verisine bulundukları yerden gecikmeden erişebilmeleri kilit önem taşır. EGPS uygulamasına dizüstü bilgisayar ile tablet ile veya akıllı telefonla ulaşarak ekranları görüntüleme ve onay verme imkanı sunar.

Genel Özellikler

Talep Yönetimi

EGPS, satın alınması öngörülen malzeme ve hizmet taleplerinin detaylı olarak kayıt altına alınmasını ve takibini sağlar.

Teklif Alma ve İhale Yönetimi

EGPS, onaylanmış sipariş taleplerinin ihale, teklif toplama ve değerlendirme süreçlerinin yönetimini sağlar.

Satınalma Siparişi Yönetimi

Kullanıcıların ilgili tedarikçiye kesinleşen satınalma siparişini ileterek satınalma siparişlerine ait teknik şartname gereksinimlerini de takip etmesine olanak sağlar

Malzeme Akışı İzleme

EGPS, satın alınan malzemenin ilgili lokasyonlara sevkiyatının takibini, ambara giriş, ambardan çıkış süreçlerini izleyebilmeyi ve stok kontrol yönetimini sağlar.

Kalite Yönetimi

EGPS, her malzemenin ihtiyaç belirleme aşamasından ambar çıkışı aşamasına kadar geçirdiği süreç boyunca izlenebilirlik sunarak kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesinde önemli bir katkı sağlar.