Business Services

Home EGFS

EGFS (Finans Yönetim Sistemi) Genel Bakış

EGFS, (Küresel Finans – Muhasebe Yönetim Sistemi)  tüm muhasebe, finans ve maliyet kontrol işlemlerinin projeler bazında takip edilmesi için geliştirilmiş, çok şirketli ve çok para birimli bir yazılım sistemidir. EGFS büyük ölçekli projeler ve dünya üzerinde aynı anda birden farklı lokasyonda faaliyet gösteren kuruluşlar için uçtan uca benzersiz muhasebe, finans ve maliyet kontrol çözümleri sunar.

EGFS, değişik şirket ve projelerin gereksinimlerine göre yapılandırılabilecek şekilde esnek bir altyapıya sahiptir. Esnek hesap planı yapısı ve alternatif raporlama kodları sayesinde EGFS’ten çok farklı ülke mevzuatlarına göre farklı kırılım ve sınıflandırmalar içeren farklı raporlar almak mümkündür. Onaylama akışı ve sistemin işleyiş süreci farklı organizasyonlara göre değiştirilebilmektedir. Süreçleri EGFS’e uyarlamak için değişiklik yapmak gerekmez EGFS farklı iş süreçlerine uyum sağlar.

Küresel Muhasebe Finans Yönetim Sistemi

Web tabanlı bir uygulama olan EGFS, yüzlerce kullanıcının dünyanın neresinde olurlarsa olsun muhasebe, finans ve maliyet kontrol kayıtlarına güvenli bir şekilde ve sistem yöneticisi tarafından verilen yetkilerine uygun olarak erişmesini sağlar.

Genel Özellikler

Ön Muhasebe ve Onaylama İşlemleri

Tüm işlemler için şirket ve proje organizasyonuna göre özelleştirilebilen onay akışı tanımlanabilir

Çok Para Birimlilik (Multicurrency)

EGFS kur setlerini kullanarak tüm raporları istenen para birimi cinsinden üretme kabiliyetine sahiptir.

Bütçe ve Maliyet Kontrol

Tahakkuk ve nakit esasına göre maliyet kontrol raporları oluşturulabilir.

Şirketler ve Projeler Arası İşlemler

EGFS, farklı şirketleriniz ve projeleriniz arasındaki iç fatura ve dekont alış verişini tutarlı ve uyumlu olarak yönetilmesini sağlar.

Nakit Akışı Yönetimi

EGFS, tüm borçlu ve alacaklı hesap işlemlerinin ödeme ve tahsilat planları ile girilmesini, kasa ve banka işlemlerinin de ödeme ve tahsilat planları ile ilişkilendirilmesini sağlar.

E-Fatura ve E-Defter Entegrasyonu

EGFS, E-Fatura ve E-Defter entegrasyonu içerir.

Sabit Kıymetler

EGFS, sabit kıymet işlemlerinin genel muhasebe ile entegrasyonunu sağlar.

Doküman Yönetimi

İşlemlerle ilgili orijinal evrak taranarak ilgili veri giriş ekranına kaydedilir.