Software & Research

Home EGFS Özellikler

EGFS Özellikler

Web tabanlı bir uygulama olan EGFS, yüzlerce kullanıcının dünyanın neresinde olurlarsa olsun muhasebe, finans ve maliyet kontrol kayıtlarına güvenli bir şekilde ve sistem yöneticisi tarafından verilen yetkilerine uygun olarak erişmesini sağlar.

EGFS uygulamasına dizüstü bilgisayarınız ile olduğu kadar tablet bilgisayarınızla ve akıllı telefonunuzla da ulaşıp ekranları görebilir, onaylarınızı verebilirsiniz.

Ön Muhasebe ve Onaylama İşlemleri

EGFS, faturalar, kasa ve banka işlemleri, personel masraf beyanları, bordrolar, tahakkuk kayıtları gibi tüm finansal işlemleri ayrı ayrı veri girişi ekranları ile kaydeder. Bu sayede çok az muhasebe bilgisine sahip kullanıcıların bile ön muhasebe işlemlerini yapabilmelerine olanak tanır. Tüm işlemler için şirket ve proje organizasyonuna göre özelleştirilebilen onay akışı tanımlanabilir. EGFS kolay ve hızlıca veri girişine olanak sağlar. İşlem türüne, tutarına, şirket ve proje organizasyonuna göre düzenlenebilen esnek onay akışı bulunur.Elektronik posta ile onaylama bildirimleri ilgililere aktarılır ve bilgisayarın yanısıra  tablet, akıllı cep telefonları ile uyumlu çevrim içi (online) onay mekanizması çalışır.

Çok Para Birimlilik (Multicurrency)

EGFS, tüm finansal işlemlere ait tutarları aynı anda hem orijinal para birimleri ile hem de iki ayrı defter para birimi cinsinden kayıt altına alan ve böylelikle gerçek anlamda çift defter işlemlerini destekleyen bir finans sistemidir. İki ayrı defter para birimi için dönemsel otomatik kur farkını hesaplar ve farklı ülkelerin merkez bankalarına ait kur setlerini ayrı ayrı tutar. EGFS kur setlerini kullanarak tüm raporları istenen para birimi cinsinden üretme kabiliyetine sahiptir.

Bütçe ve Maliyet Kontrol

EGFS, proje maliyetlerinizin ve bütçelerinizin takibi için birçok araç içerir. Tüm işlemlerin hiyerarşik yapılandırılmış maliyet kodları ile girilmesi sayesinde, bu işlemlerin yine maliyet kodları bazında sisteme girilen bütçelerle bağlantılandırılması sağlanır. EGPS entegrasyonu ile faturalar satınalma emirleri ile ilişkilendirilebilir. Sonuçta, projeler ve maliyet kodları bazında bütçe, yüklenilen, gerçekleşen, ödenen tutarlar doğru bir şekilde raporlanır.

Şirketler ve Projeler Arası İşlemler

EGFS, farklı şirketleriniz ve projeleriniz arasındaki iç fatura ve dekont alış verişini tutarlı ve uyumlu olarak yönetilmesini sağlar. Şirketlerin birbirine kestiği dekont ve faturalar şirket kayıtlarına simetrik olarak yansır. Şirketler arası dekont ve fatura gönderimi kusursuz bir şekilde gerçekleşir. Dönemsel amortisman hesaplamalarının yapılmasında kolaylık sağlar. EGFS sabit kıymet bilgilerinin ve işlemlerinin sabit kıymet kartlarından takibine olanak sağlar. Satış işlemlerinde otomatik maliyet ve kar/zarar hesaplamasını mümkün kılar.

Nakit Akışı Yönetimi

EGFS, tüm borçlu ve alacaklı hesap işlemlerinin ödeme ve tahsilat planları ile girilmesini, kasa ve banka işlemlerinin de ödeme ve tahsilat planları ile ilişkilendirilmesini sağlar. Bu sayede nakit akışının yönetilmesine olanak verir.Satıcı faturaları için ödeme planları hazırlama, müşteri faturaları için tahsilat planları hazırlama EGFS ile çok daha kolaydır. Dekont ve tahakkuk işlemlerinde ödeme ve tahsilat planları yapmaya olanak sağlar. Nakit işlemlerin faturalar ve diğer tahakkuk evrakları bazında takibini ve nakit bazlı maliyet kontrol raporları almayı mümkün kılar. Kasa ve banka işlemlerinin ödeme ve tahsilat planlarını kapatılmasını sağlar.

E-Fatura ve E-Defter Entegrasyonu

EGFS, E-Fatura ve E-Defter entegrasyonu içerir. E-fatura servis sağlayıcısında gelen satıcı faturaları EGFS’e otomatik olarak aktarılabildiği gibi, E-Fatura kullanıcısı müşterilerine kesilen faturalar da otomatik olarak E-Fatura servis sağlayıcısına aktarılır böylelikle e-faturalar otomatik olarak sisteme işlenip muhasebeleştirilir. Resmi defterler de e-defter formatında hazırlanarak e-defter entegratörüne gönderilir.

Sabit Kıymetler

EGFS, sabit kıymet işlemlerinin genel muhasebe ile entegrasyonunu sağlar ve envanterin kolayca yönetilmesine olanak verir. Sabit kıymet kayıtlarının alış faturaları ile entegrasyonu sağlar. Sabit kıymet bilgilerinin ve işlemlerinin sabit kıymet kartlarından takibini mümkün kılar ve dönemsel amortisman hesaplamalarını kolaylaştırır. Satış işlemlerinde otomatik maliyet ve kar/zarar hesaplaması yapar.

Doküman Yönetimi

İşlemlerle ilgili orijinal evrak taranarak ilgili veri giriş ekranına kaydedilir. Bu sayede faturalar, makbuzlar, dekontlar gibi orijinal dokümanlara sonradan kolayca erişilebilir. Orjinal evraka  akıllı telefon, tablet üzerinden erişmeye ve onaylama bildirimleri alıp göndermeye olanak sağlar