Business Services

Home EGEM

EGEM (Ekipman Yönetim Sistemi) Genel Bakış

EGEM, (Küresel Makine Ekipman Yönetim Sistemi) şirketlerin farklı büyüklüklerdeki  makine ekipman parklarını tek sistem üzerinden  yönetebilmeleri için tasarlanmış;  önleyici ve periyodik bakım-onarım planları, makine ve ekipmanların satılması, iade edilmesi, farklı lokasyonlara transfer edilmesi, hurdaya ayrılması gibi tüm hareketlerini ve tüm maliyetlerini kayıt ve kontrol altına almaya yarayan çok kapsamlı bir makine ekipman yönetimi sistemidir.

EGEM; Filo Yönetimi , Ölçme ve Test Ekipmanları, Bakim ve Onarım, Ambar, Yönetim olmak üzere beş ana modül içermektedir.

Küresel Ekipman Yönetim Sistemi

EGEM web tabanlı alt yapısıyla ve çoklu dil seçeneği ile farklı lokasyonlarda bulunan makine-ekipman parkurunun tek bir platformdan mobil olarak yönetilmesini ve ekipman kartı üzerinden izlenmesini sağlar.EGEM  ekipmanların, şantiyelerin ve ofis ortamlarının organize edilmesini,  maliyetlerin azalmasını ve verimliliği artmasını sağlar, iş güvenliği ve çalışan sağlığının da etkin yönetilmesine katkıda bulunur. EGEM, bulut tabanlı olarak www.egemcloud.com üzerinden kullanılabilmektedir.

Genel Özellikler

Detaylı Ekipman Verisi

EGEM, makine ve ekipmanların tüm bilgilerini detaylı olarak kayıt altına alır, takibini sağlar ve raporlar.

Ekipman Bakım ve Onarım Süreçleri Takibi

EGEM, bir ekipmanın periyodik ve önleyici bakım planlarına ait takvimlerini oluşturmayı ve muayene sonuçlarını kayıt altına almayı sağlar.

Ekipmanlara Ait Dokümanları Takip Etme

EGEM, bir makine veya ekipmana ait tüm dokümanların ekipman kartı üzerinde kaydedilmesini ve izlenmesini sağlar.

Kullanım Dışı Ekipmanların Yönetimi

EGEM, projelerde kullanılan ekipmanların hurdaya ayırma, iade veya satış süreçlerinin takibini sağlar.

Ekipmanların Maliyetini İzleme

EGEM, bir ekipmanın sahip olma ve operasyonel tüm maliyetlerini kayıt altına alır.

Ekipman Transferi

EGEM, makine parkında yer alan tüm ekipman ve makinaların anlık durumunu sunarak, sistem üzerinden makine ekipman transfer işlemlerinin kolaylıkla yönetilmesini sağlar.

Ekipmana İlişkin Raporlar

EGEM ile Ekipman, yakıt tüketimi, maliyet ve önleyici bakım başlıkları altında çok sayıda rapor alınabilir.