Software & Research

Home EGEM Diğer Özellikller

EGEM Detaylar

 • Saat/ Km bazlı Sahip Olma Maliyeti
 • Yakıt Dolum Geçmişi & Tüketim Analizi
 • Ekipmanın ömür boyu maliyetleri
 • Ekipman Yaşam Döngüsü
 • İş Emri Yönetimi
 • Alarm, Uyarı & Mesaj Yönetimleri
 • Olumsuz yönelimleri belirleme
 • Önleyici bakım planlama ve takvim oluşturma
 • Uyarlanabilir Kontrol Listesi
 • Varlık ve Envanter Yönetimi
 • Ekipman Garanti Yönetimi
 • Proje & Şantiye Yönetimi
 • İşçi & Çalışan Maliyet Yönetimi
 • Proje ve şantiyelere göre ekipman transferi
 • Ekipman ile ilgili kişilere görev atama
 • Makina Ekipman Puantajı
 • Makina Ekipman Amortisman durumu
 • Plansız Muayene