Financial Planning

Home İnşaat

İnşaat

Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla İnşaat Sektörü bir kaldıraç görevini üstlenmektedir. İnşaat sektöründe yer alan firmalar değişime ayak uydurarak, inovasyon ve yoğun teknoloji ile küresel yarışta ayakta kalacak güçlü firmalar haline gelmişlerdir. ENKA Systems sunmuş olduğu ileri teknoloji yazılımlar ile şirketlere rekabet koşullarında büyük avantaj sağlar.

  • İnşaat Sektörüne Özgü Bir Yazılım
  • Maliyet
  • Esneklik
  • Kalite Standartlarına ve İş Veren Prosedürlerine Uyum ( BIM & Ghost)
  • İş güvenliği ve Sağlığı

  • Şeffaflık & Hesap Verebilirlik
  • Çoklu Lokasyon
  • Çok Partnerli, Ortaklı İşleri Kolaylaştırma
  • Yeterli Kapasite

İnşaat Sektörüne Özgü Bir Yazılım

ENKA Systems yazılımları ENKA İnşaat A.Ş’nin 60 yılı aşkın inşaat sektörü tecrübesi ile sahadaki ihtiyaçlara gerçek çözümler sunacak şekilde hazırlanmıştır. İnşaat sektörünün iş yapış tarzını bilen ENKA Systems, inşaat şirketlerinin genel kapsamlı yazılım programlarına uyum sağlama zorunluluğunu ortadan kaldırarak inşaat sektörüne özgü bir yazılım üretmiştir.

Maliyet

Bir inşaat projesindeki en büyük maliyet kalemi satın almadır. İnşaat Şirketleri ve Satın Alma Yöneticileri bu işlemleri sunduğumuz yazılımlar sayesinde süreci uçtan uca yönetebilirler. Satın alım yapılacak kalemlerin belirlenmesinden, teklif toplanmasına, tekliflerin tekilleştirimesinden, lojistiğine kadar tüm süreçleri yönetmek ciddi manada rakamsal karşılığı olan raporlarla mümkün kılınıyor. Bu raporlar ile ciddi bir maliyet avantajı sağlanıyor.

Esneklik

İnşaat sektörü doğası gereği yönetimi oldukça zor bir alandır. ENKA Systems olarak ürettiğimiz yazılımlarla şirketlerin işlerini yönetmesini kolaylaştırıyoruz. Yöneticilerin genel kapsamlı yazılımlara uyma mecburiyetinden kurtarak, kendi raporlarını oluşturmalarını, ekipman kartı tanımlamalarını ve sisteme ekleme ve çıkarma yapmalarını sağlıyoruz.

Kalite Standartlarına ve İş Veren Prosedürlerine Uyum ( BIM & Ghost)

İnşaat sektöründe düzenleyici kurum ve kuruluşlar, iş verenler tarafından belirlenmiş farklı coğrafyalara ait farklı kalite standartları ve prosedürler bulunmaktadır. Bu tarz projelerde ihalelere girebilmek ve teklif sunabilmek için bir takım yeterlilikleri sağlamak gerekmektedir. Ekipman, finansman, satın alma, insan kaynakları gibi tüm alanlara ilişkin dökümasyonları ENKA Systems yazılımları ile sunabilir ve uluslararası standartlara uyum sağlayabilirsiniz.

İş güvenliği ve Sağlığı

İnşaat sektöründe kullanılan bütün ekipmanların periyodik ve önleyici bakımlarının yapılmış olması ve ekipmana ait kullanım ve geçmiş dönem dökümanlarının hazırda bulunması gerekir. ENKA Systems yazılımları ile ekipmanlarda ve şantiye alanında oluşabilecek hata ve aksaklıklara önceden müdahele ederek iş güvenliği ve çalışan sağlını arttırmış olursunuz.

Şeffaflık & Hesap Verebilirlik

İnşaat sektöründe gerçekleştirilen projelerde yüksek rakamlar söz konusudur ve bu yüzden yapılan işlemlerde hassasiyet ve şeffaflık gerekir. Projelerin belirlenen zaman içersinde bitirilmesi ve istenilen sonucun elde edilmesi de göz önünde bulundurulması gereken bir başka konudur. ENKA Systems yazılımları ile yetki ve sorumluluk alanları tanımlanırken yapılan her işlem kayıt altında tutularak şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmış olur.

Çoklu Lokasyon

Projelerin gerçekştirildiği bir fazla lokasyon olabileceği gibi merkez ve operasyon arasında daimi bir iletişim kurulması gerekebilir ve ekipler farklı lokasyonlara dağılmış olabilir. ENKA Systems yazılımları web temelli olduğu için tek ihtiyacınız internete bağlanıp browser üzerinden programa ulaşmaktır.

Çok Partnerli, Ortaklı İşleri Kolaylaştırma

Çok Partnerli, Ortaklı İşleri Kolaylaştırma

İş veren, mimar, üst yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi, denetleyici kurum, kredi kuruluşu, kar ortakları... sürece her kim dahil olursa olsun ENKA Systems yazılımları iş birliği yapılmasını mümkün kılar ve işleri kolaylaştırır.

Yeterli Kapasite

Yeterli Kapasite

Veri miktarı, dosya sayısı, dosya boyutu veya proje katılımcılarının sayısı ne olursa olsun ENKA Systems ürünlerini limitsiz kullanabilirsiniz.