Software & Research

Home BIM Suite Özellikler

BIM Suite Özellikler

BIM Modeller

Üç boyutlu, IFC uzantılı BIM modelleri, hiçbir farklı çizim programına ihtiyaç duymadan doğrudan EDMS üzerinde görüntülenebilir. EDMS, aynı anda hem BIM standartlarını desteklerken hem de şirket prosedürlerine, işveren şartnamelerine ve farklı ülke mevzuatlarına uygun olarak çalışır.

Çoklu BIM Gösterimi

EDMS üzerinde aynı anda birden fazla BIM modeli görüntülenebilir ve bu modeller üzerinde işlem yapılabilir. Bir proje içerisindeki farklı yapılar ve bunlara ait modeller tek bir seferde görüntülenebilir. Proje içerisindeki statik, mekanik, elektrik gibi farklı disiplinlere ait BIM modelleri, iç içe geçmiş şekilde listelenebilir.

BIM Model Versiyon Takibi

BIM modelleri, versiyonları ile birlikte takip edilebilir ve modeller arasındaki farklar EDMS üzerinde görüntülenebilir. BIM modellerini oluşturmada kullanılan programlara (Revit®, AllPlan® vb.) ait dosyalar, modeller ile ilişkili olarak tutulabilir ve versiyonlanabilir.

BIM Model Ölçü ve Kesit Alma

EDMS, BIM Suite ile modeller üzerinden herhangi bir yapı elemanına ait ölçüler görüntülenebilir, noktadan noktaya hesaplar ve farklı açılardan dinamik kesitler alınabilir.

BIM Model – Doküman İlişkisi

BIM modelleri içerisindeki birleşenler, ilgili dokümanlara bağlanabilir ve 3D model üzerinden bunlara ulaşılabilir.

İş Notu Açma & Takip

BIM modelleri üzerinde projeye ilişkin fark edilen hatalar, uyuşmazlıklar veya değişiklikler, model üzerinde işaretlenebilir ve iş notları (BCF) oluşturulabilir. İş notları üzerinde görev atamaları ve iş akışları hazırlanabilir. EDMS ile işin ilerleyişi ve son durumu rahatlıkla takip edilebilir.